Hướng dẫn kiểm tra tiền dự án Captchatyper

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SỐ CAPTCHA LÀM ĐƯỢC:

Login vào link : http://worker.captchatypers.com/Forms/Login.aspx bằng tài khoản cần kiểm tra

– Chọn vào Track Daitails

– Ta có giao diện sau:

Chọn vào Submit để liệt kê những captcha  bạn gõ đúng :

Định dạng giờ thay đổi thành  Tháng / Ngày / Năm nhé

Nhập ngày tháng năm theo đúng định dạng rồi chọn Submit sẽ hiện số captcha đã làm được :

Khi số Captcha  tại Total Captcha  = 2000  (tối thiểu) bạn có thể yêu cầu rút tiền

– Dự án này làm trên trình duyệt sẽ load nhanh sau 19h hàng ngày.

– Khi làm việc cần tuân thủ các hướng dẫn và quy định nếu không bạn có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn .

  • Với dự án CAPTCHATYPERS yêu cầu đạt : 2000 hình / 1 tài khoản thì có thể gửi yêu cầu thanh toán
  • Đơn giá quy đổi 1000 captcha ~ 15.000 vnđ ( Có thể thay đổi tùy từng thời điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *