Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI     

Làm thêm tại nhà  là 1 Team được thành lập năm 2009 hoạt động về việc các lĩnh vực MMO (Making Money Online) Kiếm tiền trên mạng – Làm thêm tại nhà được thành lập với mục đích giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc kiếm thêm thu nhập trên mạng.

Captcha team làm thêm tại nhà hiện tại đang khai thác các lĩnh vực về MMO như – PTC  – DATA ENTRY – và YOU TUBE PARTNER.

Tiêu chí  hoạt động của Làm thêm tại nhà

 Không hoạt động theo tiêu chí lừa đảo.

 Mang đến một cái nhìn mới về việc làm thêm – kiếm tiền trên mạng – Làm việc tại nhà.

 Không hoạt động theo hình thức thu phí.