Đăng ký dự án Kolotibablo

Quy định: Không làm việc bằng điện thoại được

  • Chúng tôi sẽ kiểm tra thanh toán theo email đăng ký – 1 email có thể đăng ký nhiều tài khoản.
  • Những tài khoản trong vòng 7 ngày không làm việc hoặc 30 ngày không làm đủ 5000 mã sẽ bị thu hồi không báo trước ( Chỉ cần bỏ ra 15 – 20 phút 1 ngày làm 100 – 200 mã là đạt ) .
  • Tài khoản gõ được trên 1$ là đủ điều kiện tối thiểu gửi yêu cầu thanh toán

Đăng ký bên dưới : Chỉ đăng ký khi đã đọc hết và chấp nhận quy định bên trên của chúng tôi

Bạn hãy like Fanpage nằm ở menu bên phải để nhận được trợ giúp nhanh nhất trên facebook.

Chú ý đây chỉ là bài TEST, sau khi làm xong sẽ hiện ra LINK ĐĂNG KÝ