Các dự án Captcha

Dự án Kolotibablo 

Thích hợp cho người mới, dễ làm, tốc độ ổn định, có nhiều captcha hình ảnh

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Dự án 2Captcha 

Thích hợp cho người mới, dễ làm, tốc độ ổn định, ít bị khóa tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Dự án Captchatyper

Chỉ dành cho người đã làm quen, lương cao ( 20k/ 1000 captcha)  nhưng khó làm, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Ổn định sau 21h tối . 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *