Các dự án Captcha

Dự án Kolotibablo  Thích hợp cho người mới, dễ làm, tốc độ ổn định, có nhiều captcha hình ảnh ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN Dự án 2Captcha  Thích hợp cho người mới, dễ làm, tốc độ ổn định, ít bị khóa tài khoản ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN Dự án Captchatyper Chỉ dành cho người đã làm quen, lương cao ( 20k/ […]

Read more