Mẫu đăng ký dự án 2Captcha

Quy định: Không làm việc bằng điện thoại được Chúng tôi sẽ kiểm tra thanh toán theo email đăng ký – 1 email có thể đăng ký nhiều tài khoản. Đăng ký sau khi nhận được tài khoản trong vòng 3 ngày không vào làm việc sẽ bị thu hồi tài khoản không báo trước. Những tài khoản đã làm việc […]

Read more

Bảng lương gõ captcha dự án 2captcha

Bảng lương gõ captcha dự án 2captcha Tiền trong tài khoản dự án 2captcha sẽ thường xuyên được rút lên bảng lương – Vì đặc thù dự án 2captcha khi bị khóa tài khoản thì không thể rút được tiền, mà các Mem đều muốn dồn tiền nhiều mới thanh toán, nếu chẳng may bị khóa tài khoản thì sẽ […]

Read more

Hướng dẫn dự án 2 Captcha

Hướng dẫn làm việc dự án 2 Captcha Dự án 2CAPTCHA là một dự án dễ làm, phù hợp với người mới . Tốc độ load ổn định tất cả các khung giờ , có thể làm việc bất cứ giờ nào, tuy nhiên làm từ 10h đêm đến 7h sáng rate cao hơn chút Rate từ 0,3-0,6$/ 1000 captcha Gõ phân […]

Read more

Đăng ký dự án 2 Captcha

Quy định: Không làm việc bằng điện thoại được Chúng tôi sẽ kiểm tra thanh toán theo email đăng ký – 1 email có thể đăng ký nhiều tài khoản. Những tài khoản trong vòng 7 ngày không làm việc hoặc 30 ngày không làm đủ 5000 mã sẽ bị thu hồi không báo trước ( Chỉ cần bỏ ra 15 – 20 […]

Read more