Mẫu đăng ký dự án 2Captcha

Quy định: Không làm việc bằng điện thoại được Chúng tôi sẽ kiểm tra thanh toán theo email đăng ký – 1 email có thể đăng ký nhiều tài khoản. Đăng ký sau khi nhận được tài khoản trong vòng 3 ngày không vào làm việc sẽ bị thu hồi tài khoản không báo trước. Những tài khoản đã làm việc […]

Read more

Hướng dẫn dự án Captchatypers

Hướng dẫn dự án Captchatypers HƯỚNG DẪN (Bạn cần xem các hướng dẫn tại đây để biết cách làm việc) 1 – HƯỚNG DẤN ĐĂNG NHẬP: Sau khi nhận tài khoản làm việc đăng nhập vào đường link sau: http://worker.captchatypers.com/Forms/Login.aspx Sau khi đăng nhập thành công ta có giao diện sau:   Lưu ý: Chọn vào CAPTCHA Entry  để có […]

Read more

Đăng ký dự án Captchatypers

Quy định: Không làm việc bằng điện thoại được Để đăng ký dự án này cần có tài khoản dự án Kolo hoặc 2Captcha đã làm được trên 1000 mã Chúng tôi sẽ kiểm tra thanh toán theo email đăng ký – 1 email có thể đăng ký nhiều tài khoản. Đăng ký sau khi nhận được tài khoản trong vòng […]

Read more

Bảng lương gõ captcha dự án 2captcha

Bảng lương gõ captcha dự án 2captcha Tiền trong tài khoản dự án 2captcha sẽ thường xuyên được rút lên bảng lương – Vì đặc thù dự án 2captcha khi bị khóa tài khoản thì không thể rút được tiền, mà các Mem đều muốn dồn tiền nhiều mới thanh toán, nếu chẳng may bị khóa tài khoản thì sẽ […]

Read more

Hướng dẫn dự án 2 Captcha

Hướng dẫn làm việc dự án 2 Captcha Dự án 2CAPTCHA là một dự án dễ làm, phù hợp với người mới . Tốc độ load ổn định tất cả các khung giờ , có thể làm việc bất cứ giờ nào, tuy nhiên làm từ 10h đêm đến 7h sáng rate cao hơn chút Rate từ 0,3-0,6$/ 1000 captcha Gõ phân […]

Read more

Đăng ký dự án 2 Captcha

Quy định: Không làm việc bằng điện thoại được Chúng tôi sẽ kiểm tra thanh toán theo email đăng ký – 1 email có thể đăng ký nhiều tài khoản. Những tài khoản trong vòng 7 ngày không làm việc hoặc 30 ngày không làm đủ 5000 mã sẽ bị thu hồi không báo trước ( Chỉ cần bỏ ra 15 – 20 […]

Read more

Hướng dẫn gõ captcha trên phần mềm Multi E

HƯỚNG DẪN GÕ CAPTCHA NHIỀU TÀI KHOẢN TRÊN PHẦN MỀM Nếu chưa Tải phần mềm làm việc và add tài khoản thì vào đây  Bước 1: Sau khi tải phần mềm các bạn giải file nén sẽ được thư mục như hình dưới, click vào mục Multi-in-One. Bước 2: add tài khoản làm việc ( Yêu cầu tài khoản đã đăng ký add […]

Read more
1 2 3